Ako objednať

Prijatie objednávky

Osobne, mailom alebo  telefonicky

Zákusky a dezerty - 3 dni vopred
Nedeľné torty - 24 hodín vopred
Torty na želanie - 5 dni vopred

Trvanlivosť a skladovanie výrobkov

Cukrárske výrobky odporúčame skladovať pri teplote max do 8⁰ C, oddelene od potravín a surovín iného druhu, z dôvodu možnosti kontaminácie iných pachov

Zákusky a dezerty - 3 dni - 5 dní trvanlivosť
Nedeľné torty - 3 dni trvanlivosť
Torty na želanie - 3 dni trvanlivosť

Zmeny v objednávke

Zmeny dátumu dodania, sortimentu, zloženia výrobkov v prijatej a potvrdenej objednávke je možné uskutočniť najneskôr 5 dní pred termínom prevzatia objednávky.

Prevzatie objednávky

Výrobky dodávame na tácke, zabalené v krabici. Pri prevzatí je zákazník povinný výrobok skontrolovať. Jeho prevzatím súhlasí s výrobkom, a zároveň znáša všetky náklady a riziká spojené s ďaľšou prepravou.

Reklamácia výrobkov

Výrobky je možné reklamovať osobne, mailom alebo telefonicky. Je nevyhnutné vrátiť minimálne 80 % výrobku, príp. doložiť fotodokumentáciu. Reklamácia bude vybavená v zmysle obchodného zákonníka, najneskôr do 30 dní.