Pavlovka s lesným ovocím

Biele ako sneh, ľahké ako obláčik a rozplávajúce sa na jazyku. Hmotnosť: 60 g

Miminálny odber - 5ks

Potrebné objednať minimálne 3 pracovné dni vopred

Cena celkom 13,00

Alergény

3. Vajcia
6. Sójové zrná
7. Mlieko vrátane laktózy